Tuvhav

Konst och pedagogik

Inspiration

Två gånger har jag varit gäst i Förskolepodden hos Sofie Källhage och Josefin Malm. Första gången talade vi om Estetik i förskolan. Andra gången diskuterade vi kring Ateljén – en plats för kreativt skapande eller stökigt kaos?

I appen Förskola21 kan du ta del av gratis kompetensutveckling i form videofilmer, bl a med mig i avsnitten Samtal om Estetik & Skapande och Mera lera. Appen finns att ladda ner gratis på Google Play och i App Store.

Varje månad sedan 2020 gästbloggar jag på Kvasar Makerspace på temat Estetik ♥ Teknik. Här kan du läsa mina blogginlägg om Mia och skeden och Gruskornet.

På min youtubekanal publicerar jag filmer med inspiration och kompetensutveckling inom de estetiska uttryckssätten. Det är bland annat instruktionsfilmer, filmer om att arbeta med lera, hur man återvinner lera, information om eco-dying (färga med växter och blommor etc) samt inspirationsfilmer om olika projekt inom skapande.

Spännande läsning inom estetik/
pedagogik/digitalitet

Rum för lärande – Katinka Vikingsen – Lärarförlaget 2020

Alla kan skapa, Levande Verkstad – Marie Bendroth Karlsson, Ulrika Majs – Studentlitteratur 2019

Fantasi och kreativitet i barndomen – Vygotskij – Daidalos 1995

Återbruk som kreativ kraft – Nina Odegard – Lärarförlaget 2015

Formulera – Karin Furness – Liber 2017

The art of Tinkering – Karen Wilkinson & Mike Petrich – Weldon Owen 2013

Ett barn har hundra språk – Karin Wallin, Ingela Maechel, Anna Barsotti – Utbildningsradion 1981 

Handen som handling – Eva Malm – Carlsson Bokförlag 2016

Skapande barn – Stina Braxell – Lärarförbundets Förlag 2010

Lifelong Kindergarten – Mitchel Resnick – MIT Press 2017

I and THOU – Martin Buber – T & T Clark 1958

Det synliga barnet – Martina Lundström – Lärarförlaget 2016

Levande spår – Jan-Erik Sørenstuen – Studentlitteratur 2013

Modet att skapa – Rollo May – Bonniers 1975

Digitalt meningsskapande – Erika Kyrk Seger m fl – Lärarförlaget 2020

Användbara appar och länkar

Mer inspiration på bloggen

MeraLera på Förskola21

Nu närmar sig Förskola21, måndag 1 oktober, där jag deltar som workshopledare, talare och utställare. Eftersom jag gillar dela-kulturen delar…

Sinneslabbet

Den unika pedagogiska lärmiljön Sinneslabbet har vuxit fram och utvecklats i en process tillsammans med  barn, kollegor, föräldrar och chefer på Överby…

Följ mig på instagram

Följ sinneslabbet på instagram

Kontakta mig

Rulla till toppen