Tuvhav

Konst och pedagogik

Teacher

Konstverkstad – de hundra språken

Här pågår febril aktivitet i min ateljé. Jag leder en studiedag för pedagoger i de hundra språken. Vi använder oss av olika konstnärliga uttryck för att utforska Reggio Emilia-pedagogiken. Det konstnärliga seendet och Reggio Emilias pedagogik Att bli synlig och stärka sin identitet Konstnärlig gestaltning som läroprocess Pedagoger, barn och konstnärliga uttryck Tillåtelse + tillit = trygghet Det kreativa kaoset…

Eva Tuvhav Gullberg

Konstnär, utbildare, projektledare och ateljerista. Jag arbetar med fortbildning i bildskapande, kreativitet och digitalitet. Skapar skulptur och objekt i lera, papper och återvinningsmaterial.

Följ mig på youtube

Rulla till toppen