Mina tjänster

Föreläsningar

Jag föreläser på temat estetik, estetik & teknik, estetik & digitalitet, kreativitet samt estetiska och digitala lärprocesser.

Workshops

Jag håller i workshops både i min ateljé eller kommer till er. Jag har workshops där vi
arbetar med lera, land art, estetiska och digitala lärprocesser, naturfärg, konst och natur och att skapa ritrobottar.

Studiebesök och inspirationsdagar

Välkommen till min ateljé! Till ateljén är ni välkomna för kompetensutveckling, inspiration och påfyllning. Dagar som vi tillägnar till samtal och skapande. Vi kan prata om
estetikens betydelse, estetiska lärprocesser eller något annat som känns angeläget
att diskutera i en kreativ och inspirerande atmosfär.

Konsult

Jag fungerar som konsult för att skapa lärmiljöer där kreativitet och estetik står i
fokus. Ett exempel är Sinneslabbet vid Överby förskola, Tekniska museet, Upplands Väsby Makerspace.

Skapande Skola

Jag arbetar med Skapande skola-projekt skräddarsydda för er förskola, skola i er
kommun. Exempel på projekt jag arbetar med är MeraLera, Linjen och seendet,
Ritrobotar, Natur & Konst & Klimat. Fungerar även som konsult i projektskrivandet.

Skribent

Jag bloggar och skriver texter som rör estetik och kreativitet.

Ateljéristagruppen i Sigtuna på studiebesök i min ateljé
IMG_0214
Föreläser på konferensen Förskola 21 om ”Estetik i en hållbar framtid 2019”

Workshop ”Vad är ett blad” – ett utforskande med digitala och estetiska lärprocesser med Kvasar Makerspace

På kurs i tusch med naturen – en kommande workshop i sommar 2020 – här målar jag med egengjord rostfärg

Kontakta mig om du är intresserad!

Scroll to Top